Baseball Player Navi

[ 野球選手の年俸や成績情報 ]

選手情報


阪神タイガース

31 林 威助 [ 外野手 ]

生年月日 1979.01.22 (年齢 40)
出身 柳川高 - 近畿大
デビュー 2002年ドラフト7巡目
身長 / 体重 179 cm / 81 kg
ポジション 外野手
打撃成績
シーズン 所属 打率 打数 塁打 本塁打 打点
2013 阪 神 .000 4 0 0 0
2012 阪 神 .143 7 1 0 0
2011 阪 神 .167 90 21 1 5
2010 阪 神 .289 135 63 4 22
2009 阪 神 .208 96 34 3 11
2008 阪 神 .249 177 60 2 13
2007 阪 神 .292 418 190 15 58
2006 阪 神 .303 76 44 5 13
2005 阪 神 .417 12 8 1 2
2004 阪 神 .143 7 2 0 1
打撃成績 (2軍)
シーズン 所属 打率 打数 塁打 本塁打 打点
2013 阪 神 .233 30 10 1 8
2012 阪 神 .260 96 34 0 7
2011 阪 神 .254 59 19 0 7
2010 阪 神 .299 134 63 4 25
2009 阪 神 .293 133 71 6 23
2008 阪 神 .615 13 12 1 6
2006 阪 神 .314 51 22 1 10
2005 阪 神 .318 223 122 10 40
上位成績
リーグ 部門 順位 成績
ウエスタン・リーグ 失策(外野手) 4 2
リーグ 部門 順位 成績
ウエスタン・リーグ 失策(外野手) 6 2
セ・リーグ 失策(外野手) 9 2
ウエスタン・リーグ 故意四球 3 1
リーグ 部門 順位 成績
セ・リーグ 失策(外野手) 10 2
ウエスタン・リーグ 失策(一塁手) 10 1
ウエスタン・リーグ 犠飛 5 3
リーグ 部門 順位 成績
ウエスタン・リーグ 故意四球 1 3
ウエスタン・リーグ 失策(外野手) 9 1
リーグ 部門 順位 成績
セ・リーグ 三塁打 9 3
セ・リーグ 失策(一塁手) 9 2
リーグ 部門 順位 成績
ウエスタン・リーグ 打点 7 40
ウエスタン・リーグ 得点 8 39
ウエスタン・リーグ 二塁打 9 15
ウエスタン・リーグ 守備率(外野手) 1 1.000
ウエスタン・リーグ 三塁打 10 3
ウエスタン・リーグ 本塁打 3 10
ウエスタン・リーグ 塁打 6 122
ウエスタン・リーグ 出塁率 8 .369
ウエスタン・リーグ 長打率 3 .547
ウエスタン・リーグ 打率 7 .318